EDITORIALS

Tot i que he decidit autopublicar SINE FINE per la dificultat que implica que una editorial es fixi a la primera obra d’un escriptor novell, completament desconegut com jo, si hi hagués alguna interessada a publicar la novel·la sota el seu segell, prego contactin al correu que apareix just a sota:

Agraïments per mostrar interès en SINE FINE.

Israel del Arco Benain

————————————————————————————————————-

Facebook: sinefinebook

Instagram/Twitter: @sinefinebook

Correu de contacte: lungarno@me.com

Follow by Email
Facebook
Instagram